سانسور، سرکوب و کنترل‌گری سینماگران خواه توسط حکومت‌های توتالیتر در خاورمیانه، خواه تحت سیطره‌ی مناسبات کالایی سازی جهانی، افقهای پیش روی سینمای مستقل را تیره و تار کرده‌ است. کلکتیو «ردکات» با نه گفتن به کنترل‌گری سیستماتیک، شیوه‌های مختلف سانسور و خودسانسوری تلاش می‌کند تا مکانی برای بیان آزادانه‌ی ایده‌های سینماگران مستقل باشد. مسیر آلترناتیو «ردکات» از خلال بازخوانی، شناخت و تعامل با «سینمای مستقل کلکتیو» می‌گذرد. تمرکز در این مسیر سینماگران مستقلی خواهد بود که علیه ستم طبقاتی، ستم جنسی و جنسیتی و ستم ملی مبارزه کرده و همواره کوشیده‌اند تا ساختارهای سرکوب و سلطه را مرئی و برملا سازند.

کلتیو ردکات